Kategori: Program Göteborg 2024

  • information från OCS Sweden om kommande aktiviteter i vår och sommar!

    Information till våra medlemmar Sommarhalvåret kommer snabbt emot oss och vi ser slutet på vårens aktiviteter i föreningen.  Genom vår anslutning till OCS London har vi fått ett begränsat erbjudande till en intressant studieresa till England. Vi klipper ur mailet från deras sekreterare Alan Ip: ”The OCS in London is organising a tour to Oxford…

  • lördag16 MARSJubileet firar vi lördagen den 16 mars 2024på Världskulturmuseet, Södra Vägen 54, Göteborg, våning 2.13.15 ÅrsmöteVill du delta per telefon,ring 08-55 77 55 77 (följ instruktionen,slå 1397).14.30 FÖRELÄSNING: KATHARINE BUTLER“New Insights into the dating of 17th century Chinese Porcelain,with reference to the Butler Collection”Anmälan till Kerstin Vansvik, kvansvik@gmail.com, senast 8 mars.Ange om du vill…

  • OCS – Göteborg Vårprogram 2024

    OCS – Göteborg Vårprogram 2024 Lördagen 20 januari Kl 13.00 – 13.50 Utställningen ”Ostindiskt” som skall gå till Kina i samband med ostindiefararens nästa resa. Visning av Björn Gremner Plats: Antikwest Södra vägen 41. KL 14.00 Fyra kortföreläsningar Anders Löfberg talar om ”De tio bambustånden ” Jarl Vansvik talar om Kinesisk keramik i ett tämligen…