THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY HISTORIK

År 1921 bildade en grupp samlare och experter i London THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY för att gemensamt bidra till att öka kunskapen om kinesisk keramik. 

År 1933 öppnades föreningen för en större krets. Den fick snabbt hundratals medlemmar runt om i världen. Kung Gustav VI Adolf var sällskapets beskyddare från 1953 fram till sin död 1973.

I Sverige bildades 1929 Kinaklubben av samlare och experter i kretsen kring kronprinsen, sedermera kung Gustav VI Adolf. Sverige blev känt som en ledande nation när det gällde både privata och museala samlingar för forskning om kinesisk keramik och konst. 

Under andra världskriget avtog Kinaklubbens verksamhet.

Under senare år har det porslin som kom till Sverige under Svenska Ostindiska Compagniets tid kommit allt mer i fokus, inte minst i samband med de marinarkeologiska undersökningar som 1986-92 gjordes av skeppet Götheborgs vrak och Götheborg III:s resa till Kina 2005-2007. Som ett resultat av detta nya intresse för östasiatisk keramik grundades 1994 föreningen THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY OF SWEDEN i Göteborg. En av initiativtagarna till föreningen var chefen för Östasiatiska Museet, professor Bo Gyllensvärd.

Idag finns två lokalavdelningar, en i Stockholm och en i Göteborg med medlemmar över hela Sverige.

THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY OF LONDON har idag systerföreningar i flera länder, OCS Sweden är en del av nätverket.