lördag
16 MARS
Jubileet firar vi lördagen den 16 mars 2024
på Världskulturmuseet, Södra Vägen 54, Göteborg, våning 2.
13.15 Årsmöte
Vill du delta per telefon,ring 08-55 77 55 77 (följ instruktionen,slå 1397).
14.30 FÖRELÄSNING: KATHARINE BUTLER
“New Insights into the dating of 17th century Chinese Porcelain,
with reference to the Butler Collection”
Anmälan till Kerstin Vansvik, kvansvik@gmail.com, senast 8 mars.
Ange om du vill delta, om du vill delta på årsmötet per telefon
samt om du vill äta på Mikado. OBS! Anmälan till Mikado är bindande.
Restaurangen tar in extra personal.
Varmt välkommen!
Ca 16.30 går de som vill till Restaurang Mikado (Sten Sturegatan 42)
för gemensam middag. Var och en väljer och betalar maten på restaurangen.
(Se meny på www.mikadogoteborg.se).
The Butler Collection
–Världens finaste samling 1600-tals porslin.
Den berömda samlingen finns idag på det museum i Dorset som
Sir Michael Butler lät bygga för att inrymma sin stora samling, ca 650 föremål.
Sir Michael Butler
avled 2013 men hans
dotter, Katharine Butler,
för arvet vidare.
Vi har nu glädjen att
få höra henne berätta
om sin fars samling,
ur olika perspektiv.
VÄLKOMMEN
TILL OCS 30:E ÅRSMÖTE


Publicerat

i

av

Etiketter: