Kategori: Program våren 2024 Stockholm

  • OCS Föreläsning på Cafè Utsikten Torsdag 25 Januari kl 18.00 

    Längtan till Orienten: Svenska Orientsällskapets 100 år  OCS Föreläsning på Cafè Utsikten Torsdag 25 Januari kl 18.00  Längtan till Orienten: Svenska Orientsällskapets 100 år  Den första programpunkten för våren handlar om tillkomsten av det svenska  Orientsällskapet. JAN ROMGARD är sinolog och vetenskapshistoriker, och är författare till flera böcker, bl a Polarforskaren som fastnade i Kina. Denna kväll ger…