OCS Föreläsning på Cafè Utsikten Torsdag 25 Januari kl 18.00 

Längtan till Orienten: Svenska Orientsällskapets 100 år 

OCS Föreläsning på Cafè Utsikten Torsdag 25 Januari kl 18.00 

Längtan till Orienten: Svenska Orientsällskapets 100 år 

Den första programpunkten för våren handlar om tillkomsten av det svenska 

Orientsällskapet. JAN ROMGARD är sinolog och vetenskapshistoriker, och är författare till flera böcker, bl a Polarforskaren som fastnade i Kina. Denna kväll ger han oss bakgrunden till sin senaste bok den nyutgivna antologin Längtan till Orienten: Svenska Orientsällskapet 100 år (Makadam förlag). 

Måndagen den 7 mars 1921 bildades ett sällskap i stockholm som ville studera och berätta om Orientens språk och kulturer. Dess ledamöter ordnade föreläsningar, höll språkkurser för allmänheten, satte upp utställningar, öppnade forskningsinstitut och gav ut skrifter om Österns arkeologi, historia, språk liksom om den moderna politiska utvecklingen i de länder de bevakade. 

Hur kom det sig att ett sådant sällskap bildades just då 1921? Vilka var det som stod bakom och varför, Och vad hände i det vidsträckta området i det de kallade Orienten?

Just detta kommer Jan Romsgard att berätta om för oss.  Hans bok kommer det också att finnas möjlighet att köpa på plats. 

Plats: Cafè Utsikten Rehnsgatan 20, 6tr. Avgift: 100kr. Kaffe med bulle ingår, liksom något att dricka mm. 

Anmälan till Mikael Lavén: mikaellaven@hotmail.com , 070-2184426 (sms) 

Varmt välkomna!

Oriental Ceramic Society Stockholm