Länkar

British Museum

Victoria & Albert Museum

Östasiatiska museet

Davids Samling, Köpenhamn

Oriental Ceramic Society, London

www.seaceramic.org.sg  – Southeast Asian Ceramic Society, Singapore.
www.orientalceramics.org.hk  – The Oriental Ceramic Society, Hong Kong.
www.amigosdooriente.com  – The Oriental Ceramic Society, Portugal.
www.taasa.org.au  – The Asian Arts Society of Australia.
www.meaa.org.uk  – The Museum of East Asian Art, Bath, U.K.
www.oxfordceramicsgroup.org.uk  – The Oxford Ceramics Group, U.K.
www.washingtonocg.org   – Washington Oriental Ceramic Group
www.asianartsociety.org   – Asian Art Society of New England
www.orientalskkeramikk.com  – The Oriental Ceramic Society

 – The Oriental Ceramic Society, Norway