Fyra små rätter

Tre kortföreläsningar samt en miniutställning. Stephan
Johansson
talde om Hongshankulturen, Jarl Vansvik om
Sangam Pottery, Stefan Ostrowski om en alldeles speciell
solfjäder och Kerstin Aschan visade sin samling
solfjädrar.


Publicerat

i

av

Etiketter: