En kort historik

År 1921 bildade en grupp samlare och experter i London THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY för att gemensamt bidra till att öka kunskapen om främst kinesisk keramik. År 1933 öppnades föreningen för en större krets. Den fick snabbt hundratals medlemmar runt om i världen. Kung Gustav VI Adolf var sällskapets beskyddare från 1953 fram till sin död 1973.
The Oriental Ceramic Society of London har i dag tusentals medlemmar och en rad systerföreningar till OCS har tillkommit i Hong Kong, Oslo, Paris, Singapore, Manila och Tokyo. The Oriental Ceramic Society of Sweden bildades 1994 och är nu en del av nätverket.

I Sverige bildades 1929 Kinaklubben av samlare och experter i kretsen kring kronprinsen, sedermera kung Gustaf VI Adolf. I denna grupp ingick bl.a. Emil och Richard Hultmark, Holger Lauritzén och Gustaf Lindberg. Ordförande var Johannes Hellner och till sällskapet knöts snart också kännarna Orvar Karlbeck och Hans Öström. Andra framstående medlemmar var bl.a. Carl Kempe, Axel Lagrelius, Nils Palmgren och Sigurd Versteegh. Kinaklubben blev samtidigt en underavdelning till OCS i London. Under andra världskriget tid avtog Kinaklubbens verksamhet för att helt upphöra 1950.

Sverige blev känt som en ledande nation när det gällde både privata och museala samlingar av och för forskning om kinesisk keramik och konst. Efter det att Östasiatiska Museet 1963 öppnat i Stockholm, började åter intresset för östasiatisk keramik att öka. Kinesisk och japansk keramik blev allt vanligare på svenska auktioner och i svensk antikhandel.

Nya fynd och skeppsvrak med keramik från Vietnam, Kina och Thailand har ytterligare ökat intresset för konsten i dessa områden. Under senare år har det porslin som kom till Sverige under Svenska Ostindiska Compagniets tid kommit allt mer i fokus, inte minst i samband med de marinarkeologiska undersökningar, som 1986-92 gjordes av skeppet Götheborgs vrak och Götheborg III:s resa till Kina 2005-2007.

Som ett resultat av detta nya intresse för östasiatisk keramik grundades THE ORIENTAL CERAMIC SOCIETY OF SWEDEN i Göteborg 1994. Verksamheten utsträcktes snart till Stockholm och Malmö. Den främste initiativtagaren till föreningen var chefen för Östasiatiska Museet, professor Bo Gyllensvärd. Han var också föreningens förste heders-medlem fram till sin död år 2005. Idag är hans efterträdare, professor Jan Wirgin föreningens hedersmedlem.

The Oriental Ceramic Society of Sweden är en ideell och politiskt oberoende förening. Föreningen är en värdefull länk mellan personer, som är intresserade av orientalisk konst och vill lära sig mer av forskare, samlare, akademiker och museiprofessionella, som är verksamma inom ämnet. Medlemskapet i föreningen ger kontakter och ett stort nätverk över hela världen.

OCS Sverige anordnar bland annat föreläsningar, seminarier med inbjudna svenska och internationella föreläsare, studiecirklar, specialvisningar av och resor till museer över hela världen, med anknytning till ämnet. Föreningen har lokal verksamhet i områdena kring Stockholm, Göteborg och Malmö, men vänder sig till intresserade i hela Sverige.

Kommentarer inaktiverade.