Aktuellt

Till Överintendent Ann Follin 2016-10-14

Vi skriver till dig som representanter för The Oriental Ceramic Society (OCS) of Sweden. Dagens svenska OCS grundades 1994 och är en systerförening till The Oriental Ceramic Society of London som verkat sedan 1921. Vår svenska gren har en tidigare historia i Kinaklubben med Kung Gustaf VI Adolf som en mycket aktiv medlem. Gustaf VI Adolf var också medlem i OCS of London och detta sällskaps beskyddare från 1953 till sin död 1973. Östasiatiska Museet innehåller samlingar som skänkts till museet av OCS medlemmar och bland dem Kung Gustaf VI Adolfs generösa samling med bl a ovärderliga lack- och jadearbeten. ”Kungens gåva, Gustaf VI Adolfs gåva till svenska folket” kallades utställningen på Östasiatiska museet i samband med 50 årsfirandet, 2013, av Östasiatiska museets tillkomst på Skeppsholmen. Den gåvan är det viktigt att museet kan behålla och använda positivt.
Vi känner nu en stor oro över det förslag till omorganisation som diskuteras. För alla intresserade av kinesisk, japansk och koreansk konst i form av målningar och skulpturer och med konstföremål såsom keramik, bronser, jade- och lackarbeten är Östasiatiska Museet en källa att ösa kunskap ur och att glädjas åt. Våra föreläsare från olika länder häpnar och imponeras av våra rikedomar och museet har ett mycket högt anseende i världen. Forskare från Sverige och andra länder prisar museets bibliotek och anser föremål och litteratur oskiljaktiga. Flera av dem som undertecknat uppropet om bevarande av museet kommer även från Kina och Japan.
Viktigt är att kunnig personal har goda resurser att på ett aktivt sätt kunna förmedla kunskap om museets samlingar och om Östasiens kultur såväl i forna dagar som i det aktuella nuet. Museets aktiva bidrag till kunskap och förståelse även av nutidens Östasien är mycket viktigt. Vi skulle önska en större aktivitet vad gäller guidade visningar av befintliga utställningar och större resurser för att kunna utnyttja de rika samlingarna. Information och förmedlad kunskap tar bort anonymitet och osäkerhet i mötet med kulturföremål man inte är bekant med och ger större möjligheter till förståelse för kulturerna och de sociala och samhälleliga förhållandena. Med mer information följer större intresse och alldeles säkert fler besökare. Viktigt är också att förnya innehållet för den publik som ofta besöker museet genom aktuella pedagogiska utställningar och andra aktiviteter för djupare insikter.
Vi önskar inget högre än att museet får vara kvar i sin nuvarande form med den relationsskapande och goda betydelse museet har och än mer skulle kunna ha i relationen till Kina, Japan, Korea och andra asiatiska länder. Det skulle kännas skamligt att nedmontera ett så anrikt, prestigefyllt och resursstarkt museum som ÖM.

För Oriental Ceramic Society of Sweden,
Nils Olof Eriksson, ordf., f.d. kulturråd vid svenska ambassaden i Beijing
Börje Forssell
Hans Hirsch, vice ordf
Bengt Li Norrlinder
Kerstin Vansvik
Dan Magnusson
Stephan Johansson
Karin Wahlberg, kassör
Mary Lou Wihman
Anne-Marie Carlström
Ulf Waldén
Kenneth Sandevi
Jarl Vansvik, medlem nr 1, OCS
Gunnel Bring, sekreterare

Kommentarer inaktiverade.